Filip Tamás

UTÓREZGÉS

(részletek egy naplóból)

 

"... ELÉG, HA BEHUNYOM a szemem, és mindent még pontosabban magam elé idézek, mint ahogyan a valóságban van." A Túlságosan zajos magányban találtam ezt a részletet, és eszembe juttatta azt a szándékosan megválaszolhatatlannak szánt kérdésemet, ami így szól:
Lehet-e a jóslat pontosabb, mint a valóságosan bekövetkező esemény?

 

MA HAJNALBAN egy mély álomból fölszippantott az ébredés, és a kettő határán, mintha valaki az arcomba fújta volna, tisztán és érthetően hallottam egy mondatot. Nem kellett még fölkelnem, de a mondat olyan ígéretesnek tűnt, hogy kikászálódtam az ágyból, és egy noteszlapra följegyeztem. Azzal a nagy belső elégedettséggel feküdtem vissza, hogy most megmentettem valamit, ami különben elveszett volna. Felkelés után kezembe akadt a hajnali papírlap. Ezt olvastam rajta: "TE IS TÁLTOZTÁL VALAKIHEZ."
Szerintem, sokan vagyunk, akik már átéltük ezt az érzést, ahogy a ígéretes, a rendkívüli, a nappali fényben hirtelen lemeztelenedik, és kiderül róla, hogy hülyeség. Petrinek van egy mulatságos verse erről.

A versírás csapdái

"Múltidőben cukorhadó személy."
Erre ébredtem. 'No igen, ez mély.'
– mondtam magamnak. – Ugorjunk bele!
Azóta egyfolytában koppanok.


MÁR MEGINT EGY ÁLOM, vagy félálom. Ma hajnalban valahogy beúszott a tudatomba, hogy Nemes Nagy Ágnes egyik versében szerepel az, hogy Consolidated. Mindig kissé keresettnek éreztem a vers szövetében ezt a szót, de ma a (fél)álom kegyelmi állapotában megvilágosodtam: a látszólag politikamentes versben a költő ezzel utal az eltiport forradalom utáni kádári konszolidációra. (Elnézést kérek mindazoktól, akiknek ez addig is evidens volt; nekem ma esett le a tantusz.) De ezzel még nincs vége a történetnek. A neten ma észrevettem egy címet a KultúrParton: "Most már fél évi este lesz". Tudtam persze, hogy ez egy NNÁ vers kezdősora, naná, hogy odakattintottam. Igen, ez az Október című versben van. Olvasni kezdem, s hamarosan eljutok eddig a részig: "fölötte hengerhasu gépek, / rájuk irva: "Consolidated..."

 

MILYEN FURCSA: a kifogásol, befolyásol, fellebbez igékben a
ki,
be,
fel
nem igekötő.

 

 

(VITAZÁRÓ)
Egyáltalán nem unatkoztam.
Viszont egy biztos, későre jár.
Mielőtt bármi megfontolatlant
elkövetnének, gondoljanak
az emberkertre, vagy inkább
egyetlen élő vagy halott emberre,
és próbálják meg szeretni, uraim.
Most aludni megyek. Kérem a pizsamám.

 

MA, ÍRÁS KÖZBEN, nagy erejű, a Dichter-skálán legalább 7.8 fokozatú földerengésben volt részem.

 

HOGY MEGY BE dolgozni a hipermarketbe az árufeltöltő, ha előző este túl sokat ivott?
MásnapAuchan.

 

A LIBRI KIRAKATÁBAN (Pólus Center) láttam az alábbi könyv-építményt.
Álló helyzetben Tatár György, Szabó Magda, Vámos Miklós és Konrád György könyve, rajtuk fekszik Tormay Cécile Bujdosó könyve, és ezen megint álló helyzetben Darvasi László és Esterházy Péter egy-egy kötete.
Szerintem, hihetetlen humora van a kirakatrendezőnek.

 

(NYELVBOTLÁS)
Agapé satanas!


MI MAGYAROK sokszor gondoljuk, hogy az eredeti filmcímek helyett mennyivel jobb címeket tudnak kitalálni a mi fordítóink. Ez valószínűleg sokszor igaz is, de vannak fájdalmasan ízléstelen, ostoba, az eredetit elszegényítő magyar nyelvű címek.
Kétszer láttam a Hétköznapi mennyország című svéd filmet, amelyet egyébként szívből ajánlok mindenkinek. Gondosan felépített ívű, részletgazdag alkotás, a megváltásra sóvárgó emberről. Odanyomja a nézőt a fotelbe.
Csak a második alkalommal jöttem rá arra, hogy a magyar cím elveszi az eredeti cím lényegét. 'Sa som i himmelen' svédül, 'As it in Heaven' angolul. Szó szerint tehát az lenne magyarul, hogy 'AMINT A MENNYBEN' - ez pedig nem más, mint a Miatyánk részlete. Megrázó, hogy filmjükkel az alkotók egyértelműen arra utalnak, hogy "Legyen meg a Te akaratod", a magyar fordító pedig nemet mond erre, elzárkózik ettől. Úgy tesz, mintha joga lenne ehhez, mintha ő tudna valami jobbat.
Szomorú voltam, amikor mindezt megfejelve, rájöttem arra, hogy a magyar szöveget az a nő írta, aki a gimnázium első és második osztályában az angoltanárom volt.

 

NA HOGY HÍVJÁK a Néprajzi Múzeum kerámiaosztályának vezetőjét? CSUPOR Istvánnak.

 

A KÖZJEGYZŐ SZÓ versben nagyon ritkán szerepel. Nyilván azért, mert nagyon száraz, hivatalos jellege van, s a költők nagy többsége egyáltalán nem ilyen szavakra vágyik, amikor verset ír. Mindössze két költőnél találkoztam ezzel a szóval. Az egyik Pablo Neruda, aki a Csak a halál (fordította Somlyó György) c. versében így ír:

"Magamban néha látok
feszülő vitorlájú koporsókat
tengerre szállni sápadt halottakkal, holt-fürtű nőkkel,
angyali fehérségű pékekkel,
közjegyzőkhöz kényszerített merengő lányokkal (...)"

A másik Vass Tibor, aki az "Egyik vers az Ön fölöslegességéről c. (egyáltalán nem fölösleges) versében így ír:

"A tapasztalataikat fölöslegesen összegzők között
egy közjegyző fölösleges jelenlétében
három darab Esőnapot sorsolok ki."

 

GERGELY ÁGNES így kezdi a Chicagói változat c. regényét: "Z. városkában történt - úgy kezdődhetne, mint egy orosz regény."
Másnap már Kertész Imre A nyomkereső c. regényét olvasom, s ebben ezzel találkozom: "Egy kisvárosba kellett jutnia, bizonyos Z.-be"
Hogy miért pont ezzel a betűvel jelöli meg mindkét szerző a mű szempontjából fontos helyet? Talán az emlékekbe, a múltba, a megoszthatatlan tapasztalatokba való be-Zártságra utal ez a Z?
Talán az ábécé utolsó betűjeként a véglegesség, a végesség, a folytathatatlanság sűrűsödik össze ebben a betűben?

 

NYÍRFALVI KÁROLY Kéreg és fátyol című kötetében az egyik versben Takács Zsuzsa vendégszöveget találunk. Egy másik versben pedig Lengyel Péter alakja tűnik föl. Név nélkül, lényegében nem felismerhetően, de a szerzőtől tudom, hogy melyik ez a vers. Eddig semmi különös nincs a dologban, hiszen miért ne választhatnánk valamit Takács Zsuzsától; nagyszerű költő. És miért ne írhatnánk meg egy elmaradt találkozást Lengyel Péterrel? Ami különös, hogy ez a két ember férj és feleség volt valamikor, és boldogan éltek, míg el nem váltak. Most, egy verseskötet lapjain - anélkül, hogy ezt tudta volna a szerző - megint összetalálkoznak.

 

A NYELV LÁTTATÓ erejének különös bizonyítékai a "megőszülés", "ősz haj" kifejezések. Hiszen, ha belegondolunk, az ősz színei a barna, a sárga, a vörös, vagyis éppen azok a színek, amelyek a legtöbb, még meg nem őszült ember hajszínét jellemzik. Ennek ellenére, az ősz haj kifejezésre az ezüstös, a fehér szín jelenik meg tudatunkban. Nyilván azért, mert a mi nyelvünk az őszben az idő múlását, az öregedést veszi észre, és nem az őszi erdő színpompáját. A nyelv olyan gyönyörűen absztrahál, hogy az ember elégedetten csettint.
Petőfi aztán egy zseniális mondatba kapcsolta össze a nyelv logikája és a nyelven kívüli logika szerinti őszülést: "De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, / A tél dere már megüté fejemet."

 

RÉSZLET A RÉMKOPPANTÓKBÓL. "Sokat beszélgetett a csapossal, aki egyszer mesélt neki egy bizonyos John Smith-ről. Az illető egy darabig a közeli Cleaves Millsben tanított. Évekig kómában volt, és amikor magához tért, különös, pszichikus adottságai támadtak. Néhány évvel ezelőtt pedig begolyózott - megpróbált lelőni egy Stillson nevű fickót, aki New Hampshire kongresszusi képviselője volt."
Stephen King itt röviden összefoglalja Holtsáv című regényének tartalmát. Különös, hogy ezt a könyvet körülbelül másfél hónapja olvastam, így könnyű volt fölfedezni King utalását saját könyvére. Ha nem olvastam volna a Holtsávot, ezen a kis részleten átsuhantam volna, anélkül, hogy megéreztem volna a fontosságát. Jelentősége nyilván az, hogy finoman jelzi, a világ, amelyet ábrázol, térben, időben létező, strukturált, szereplői által is értelmezett, reflektált világ.

 

MÉG EGY IDÉZET Stephen Kingtől,  a "Nem jön szememre álom" című regényből.
"Kivette a képet Lois kezéből, ismét összegyűrte és odament a Harris sugárút és a Kossuth köz sarkán álló szemétkosárhoz."
Tehát Derryben, ebben a Maine állambeli, King által kitalált kisvárosban van egy Kossuth köz.
Akkor talán Macondóban is lehetne egy Bartók tér.

 

LEHET, HOGY EZ már kóros, de én a kis hazugságokat is nehezen viselem. Eszembe jut a közismert reklám, amikor a pecás meghallja az aktuális lottónyeremény összegét, és olyan izgalomba jön, hogy majdnem kiesik a csónakjából. Eközben meglátjuk a horgot és a gilisztát is, de nem úgy, ahogy az a valóságban van. Nem. Úgy látszik, a tény, hogy a gilisztát a horgász föltűzi, ismétlem: föltűzi! a horogra, annyira sokkoló lett volna ennek a békés országban élő népnek, hogy a reklámfilm alkotóstábja nem merte elszánni magát a véres valóság ábrázolására. Filmjükön a giliszta rajta van a horgon, de testi épsége nem sérül. Olyan ez, mint A nagy ho-ho-horgász c. rajzfilm. A giliszta abban a filmben is testének átszúrása nélkül került a horogra. Hogy éppenséggel így nem lehet horgászni? Kit érdekel?
De legalább Petrinek higgyünk: "Horgodra tűztél uram."

 

AMIKOR RÁTALÁLUNK egy metaforára, természetesen azt érezzük, hogy a miénk. Eredetiségéről meg vagyunk győződve, és eszünkbe sem jut a kontroll, hogy beüssük a keresőbe. A fene megenné a dolgot, ha efféle belső bizonytalanság venn erőt rajtunk. Az eredetiség hajszolása a romantikától a mai napig tartó jelenség, nem nagyon tudjuk kivonni magunkat alóla. Ez persze nem jelenti azt, hogy olykor sajátnak érezzük azt, ami másnak, tőlünk függetlenül már eszébe jutott, vagy éppen eszébe fog jutni valamikor.

Tóth Krisztina 1994-es kötetében (A beszélgetés fonala), a Lángbolt című versben olvasom:
"Egyre mélyebbre hív az álom / hajnalra téved általában / el aki este útnak indult / egy ujjlenyomat labirintusában"

A leveleket elviszik című versben írom (A költészet másnapja, 1986):
"És micsoda alaprajz ez, micsoda városé, / amelyen taposok szemeimmel? / Egy labirintussá nagyított ujjnyomat?"

 

MINDIG IS SZERETTEM átélni a véletlen egybeesések villámcsapásait. Néhány hete történt, hogy ültem az indulásra váró szerelvényen, a csepeli HÉV Boráros téri végállomásán. Kezemben egy irodalmi folyóirat. Címlapján egy nagy költő arcképe, a jobb felső sarokban az én fényképem. Olvasom a nagy kortárs költővel készült beszélgetést, s hirtelen ezekhez a sorokhoz érek: "Amikor később a csepeli gimnáziumban tanítottam, és oda egy órát utaztam, meg vissza is egy órát, azt gondoltam, elvész az én életemből két óra. Nem akartam elherdálni, és úgy döntöttem, megtanulok spanyolul, amíg a HÉV-en kocsikázom." NB én is ugyanabba a gimnáziumba jártam, ahol korábban ez a költő tanított...

 

KATONAIDŐMET KALOCSÁN szolgáltam le, egyazon ütegben (és szakaszban), ahol Bakáts Tibor is. Az ő szeretnivaló léhasága és az én aggodalmaskodó és zárkózott  természetem kedélyes és humorban tobzódó barátságba kapaszkodott össze, amely furcsamód, csak arra a tizenegy hónapra korlátozódott, amíg katonák voltunk; a leszerelés utánra megbeszélt találkozóra már nem jött el. Akkoriban a sorkatonák is rendszeresen végeztek mezőgazdasági munkát: nekünk almaszedés jutott. Az almáskertbe egyszer óvónénik kíséretében betért egy óvodai csoport, és Bakáts hirtelen a tettek mezejére lépett, s egy pillanat alatt elvarázsolta a gyerekeket. Elszavalta nekik Weörestől Az éjszaka csodáit. A munkát mi is abbahagytuk, és ugyanúgy eltátottuk a szánkat, mint a kicsik, hiszen megtörtént a csoda. Egy bohókás kinézetű zöldruhás fiatalember igazi költészetet és egyszemélyes színházat teremtett. Nem tudhatom, mennyit értettek a gyerekek a versből, de teljesen a hatása alá kerültek.

 

EGY SOR Walt Whitmantől, a Ne csukjátok be az ajtót (Shut not Your Doors) című költeményből: "A könyvem szava semmi, a szándéka minden".
Ha megfordítjuk ezt a mondatot, akkor egy pillanat alatt bejártuk azt az utat, amit az irodalom megtett 1865 óta napjainkig.
"A könyvem szándéka semmi, a szava minden."

 
"ÉRTELMISÉGI HOLDUDVAR"
Amikor ezt a kifejezést látom leírva, mindig egy szó ugrik ki belőle: DUDVA. Nem is tudok másként gondolni a pártok körül sertepertélő haszonlesőkre, mint a dudvára. Hej, égig-nyúló giz-gazok...

 

(PABLO NERUDA egy egész verseskötetet állított össze kérdésekből. Nekem csak ez a négy jutott eszembe.)

Van-e védőszentjük
a gyilkosoknak?

Találkozhatunk-e egyszer
a csontjainkkal?

Miért nem klónozzák
a vizet?

Hány ember fér el egy gömb
csúcsain?

 

FUTÁS KÖZBEN olykor különös tudatállapot alakul ki, amelynek következtében bevillanhat egy különös kép, egy szókapcsolat, valami versbevaló ajándék. Ilyenkor aztán bele kell csimpaszkodni, memorizálni, agytekervényeimbe vésni, hogy ne felejtsem el.
Még csak a terveimben létezett Az ösvény vége, mikor egy futás közben eszembe jutott egy jónak érzett kifejezés, de mire hazaértem, a futás megpróbáltatásai kisöpörték a fejemből. Otthon csak az villant belém, hogy valami jót találtam ki futás közben, de képtelen voltam visszaemlékezni, hogy mit. Dühöt és csalódottságot érzek, hiszen hihetetlennek tűnik, hogy elfelejtek valamit, amit hosszasan igyekeztem emlékezetembe vésni. A tévé be van kapcsolva, Rockenbauer Pál régi sorozatát ismétlik, nem figyelek rá, de elhangzik benne, hogy a felkeresett falvak mindegyikében van egy illegális szemétlerakó. És ez a kulcsszó, végigárad bennem a jóleső érzés, mert eszembe juttatta a futás közben született sort: „a tájsebész keze reszket”.

 

A MÉDIA ELŐSZERETETTEL alkalmaz nyelvi paneleket. Ezek jó részét nyilván valamiféle választékosságnak hiszi, de annyira kiszámítható a felhasználás módja, hogy valójában az ötlettelenség fejeződik ki benne. Pl. az alkotmánybíróság a "taláros testület", ami azért nevetséges, mert hosszú évek óta minden bíró talárban ítélkezik, sőt még az ügyvédek is talárt viselnek a tárgyalóteremben.

 

"NEM A MŰVÉSZET utánozza az életet, hanem az élet a művészetet." Ez a híres Oscar Wilde idézet jutott az eszembe, miközben néztem A Manderley-ház asszonya c. filmet. A főhősnő festőművész apjára emlékezve elmeséli róla, hogy élete vége felé mindig ugyanazt a fát festette. Egy műalkotás világában vagyunk tehát, egy virtuális figuráról esik szó, miközben van egy valóságos ember a mai Budapesten, Váli Dezső, aki vagy tizenöt éve mindig ugyanazt, a saját műtermét festi.

 

(KETTEN UGYANARRÓL)
"Édesapám úgy tanított, hogy az írást egyszerűen el kell kezdeni. Mindegy, hogyan, csak kezdjem el, mert az üres papírlap keltette félelem a legrosszabb. A teleírt lapon már könnyebb törölni, javítani, átírni, az ember belejön, és már nem szégyelli annyira a leírtakat." (Jiri Menzel)

"Írás: a lényeg, hogy az ember elszánja magát az első, bármilyen egyszerű mondat leírására. Ez az ábécéskönyvbe való mondat megmenti az embert, mert maga után vonzza a többi mondatot." (Ryszard Kapuscinski)