Impresszum

K É P Í R Á S

irodalmi és művészeti internetes folyóirat

Megjelenik negyedévente

Szerkesztik 

Kelemen Lajos

Prágai Tamás

Bátai Sándor

sandor.batai@freemail.hu

technikai szerkesztő:

Nyári László

kepiras@citromail.hu

Kiadja: 

MŰVÉSZETEK KINCSESHÁZA

www.vaszary-keptar.hu

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

7400 Kaposvár, Fő utca 12.


Telefonszám/fax:

82/314-915

Adószám:

15398178-2-14


Első szám: 2009. április

Felelős kiadó: Simonics Lászlóné igazgató.

vaszary@dravanet.hu

Számlaszám:

11743002-15398178

Számlavezető pénzintézet megnevezése:

OTP NYRT.

Számlázási cím:

Együd Árpád MK és AMI Kaposvár Csokonai u. 1

Művészetek Kincsesháza Kaposvár Fő utca 12. 7400