IRODALOM  
MŰVÉSZET
KULTÚRA
GALÉRIA
 

Káplán Géza

Erotikai kalauz

lektür

A címről:

Ez a könyv a "világ" elsajátításának, megismerésének egyedi, (és nem egyéni) kísérlete. Az "elsajátítás", persze, az egyedfejlődés kezdetén fellépő gyermeki működés, attitűd. A felnőtt már romokban hever, de fel-felhorgad benne minden esettsége, alkalmatlansága mellett a pokoli-édeni hév, az erotikus késztetés: - a jelenségeket magába gyúrni, s lihegve átlényegíteni. Erotikai viszonyba kerülni bármely jelenséggel: ez lehet egy fáradt, de készséges politeista utolsó reménye. Szerettem volna, hogy az olvasó ne csak gyönyörűséget, hanem már-már gyönyört érezzen olvasás közben, ezért durva és érdes itt-ott a szöveg, amint a gyönyör is élesebb és durvább a kissé gyanúsan fennkölt gyönyörűségnél.

Az alcímről:

Pontosan tudom, mit műveltem. Pontosan tudom, hol léptem át a műfaji határokat. Esszé, karcolat, napló, eredeti értelemben vett glossza, s prózavers kevercsei - így, utólag felismerhetően - e szenvedélyes kis írások, végső soron tehát: vallomások: "Vallomások" "Egy magányos bolygó álmodozásai" - Ermenonville-ben - ; asszociációs, vagyis léha gondolkodással túlterhelve. Tehát: lektür, na! Pontosan tudom, mire van szükségem. Pontosan tudom, mire van szüksége a népnek. Az emberiség szent nevében. Működöm, mint egy lakmuszpapír. Működöm, mint egy szolgaságát, eszköz voltát hiába is rejtegető egyed. Az önök térképén egy kérdéses jel. Jelentés. Magában működik. Rejtezkedik. Megnyilvánul.

>>

                             

Gáspár Boldizsár

Egy regényes zen mester

Fekete Istvánról

Mint ismert, a gyermekkora egy szakaszát Fekete István a somogyi megyeszékhelyen töltötte; az író úgy emlékszik vissza azokra az időkre, mint a kibontakozása előtti lappangó állapotra. Hirtelen szakadt el a szülőfalujától, ahol a természet egy hűséges és odaadó fiúra lelt Fekete Istvánban. Amikor aztán eltávolodott ettől az édentől, a természet jelentősége egyszerre megnőtt a lelkében, akárcsak az az elhatározás, hogy újraéli és újraalkotja a természeti környezet minden nagyszerűségét. Jóval később, az ismert regények és novellák révén nem egyszer akarva-akaratlanul maga írta át saját irodalmi legendáját, sok esetben vezeklésként, amikor írásainak valós gyökereiről kérdezgették.

>>

         

Khell Zsolt

Kispisti és a görbe

Két pont között a legrövidebb út az egyenes. A bútor, amelyben ülök rendhagyó szerkezetű: nincs egyenes alkatrésze. Az erdők elhullatott faágai újra hasznosulnak a műhelyben, a leáztatott háncsú, kérgétől megtisztított girbegörbe alakzatok helyüket keresik megmunkálójuk keze alatt, egy bútor alkotóelemeként.

>>

                          

                            

Jász Attila

és

Prágai Tamás

versei               >>

Vörös Éva

Beszélgetés Prof. Dr. Kopp Mária orvos-pszichológussal

 >>

Győrffy Ákos

Gibraltár

(részlet egy hosszabb töredékből)      >>

 

  


 

Géger Melinda

Égi szárnyasok, pogány bálványok

Baktay Patríciáról

Baktay Patrícia családjában generációkra visszamenően jelen van a művészet: nagyapja, Gottesmann Alfréd nagybányai művésztelepen dolgozó festőművész, míg nagybátyja a keletkutató tudós, Baktay Ervin volt. A Kaposváron élő művésznő a hetvenes években kezdte az alkotómunkát: eredetileg a textilt választva kifejező anyagának.


>>